Afrosvenskarnas riksförbund driver demokratiprojekt i DR Kongo

Tillsammans med den lokala organisationen CEDEJ-GL driver Afrosvenskarnas riksförbund ett nytt projekt i Syd-Kivu i Demokratiska republiken Kongo. Projektet har till syfte att stärka unga människors förmåga att hävda rättigheter och utkräva ansvar av makthavare. Det långsiktiga målet är att främja demokratin och en långsiktigt hållbar social och ekonomisk utveckling i regionen.

ASR_CEDEJ-GL projekt i DR Kongo

Under sommaren har CEDEJ-GL lanserat en ny workshop på temat hur jämställdhet integreras i rättighetsbaserat advocacy-arbete. Workshopen riktar sig till 35 unga i ledarskapspositioner i staden Uvira, som efter genomgången kurs bättre ska kunna hävda rättigheter mot såväl formella som informella makthavare i den lokala kontexten.

 

 

 

Vill du veta mer om hur projektet utvecklas? Följ CEDEJ-GL:s på Facebook! Och känner du kanske för att engagera dig? Kontakta i så fall oss på Afrosvenskarnas riksförbund!

CEDEJ-GL_ASR projekt DR Kongo

Recommended Posts

Leave a Comment

Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Not readable? Change text. captcha txt