Afrosvenskarnas Riksförbund lanserar Afrosvenska Agendan

Den 20 maj lanserar Afrosvenskarnas riksförbund en afrosvensk agenda inför EU och Riksdagsvalen 2014. Agendan består av 15 krav som tillsammans bidrar till att göra Sverige till ett land där hudfärg inte avgör rättigheter och möjligheter.

Istället för att fortsätta vänta på politikerna lanserar vi nu för första gången i en svensk valrörelse en Afrosvensk agenda med våra krav på åtgärder. Tiden är över när partierna kan ta afrosvenska röster för givet istället ska kandidaterna få redogöra för hur de ställer sig våra 15 krav och sen får afrosvenskar själva välja om de är rätt kandidater för oss.

Årtionden har gått utan att partierna gjort rasismen till en prioritering. Många politiker pratar om sitt starka engagemang mot rasism men det utmynnar inte i en politik som på allvar bemöter den strukturella diskrimineringen. Regeringens kunskapsöversikt över afrofobi och Afrosvenskarnas riksförbunds alternativrapport till FN:s rasdiskrimineringskommitté visar att afrosvenskar är bland de hårdast drabbade grupperna av rasism men knappt någon politiker vågar göra afrosvenskar till en prioritering och därmed erkänna att hudfärg spelar roll i Sverige också. När omnämndes afrosvenskar senast i en politisk debatt?

Plats: ABF-Stockholm, Sveavägen 24, Palmesalen
Tid: 20 maj, kl 13-14

Vart välkomna!
Recommended Posts

Leave a Comment

Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Not readable? Change text. captcha txt