Uttalande om Malmö stads stoppade arbete mot afrofobi

Ställt till kommunalråd Katrin Stjernfeldt Jammeh

Afrosvenskarnas riksförbund ser med förvåning och beklagande att Malmö stad beslutat att upphöra med utvecklingen av ett riktat arbete mot afrofobi. När Malmö för två år sedan tillsatte en utredning för att ta fram förslag på hur staden på bästa sätt ska förebygga och motverka afrobi var det ett historiskt beslut som bejakade det av FN:s generalförsamling utlysta internationella årtiondet för människor av afrikansk härkomst 2015-2024. Höga företrädare för Malmö stad tog varje tillfälle att berätta om kommunens engagemang mot afrofobi och nödvändigheten av riktade åtgärder för att behandla olika former av rasism. I enlighet med utredningens rekommendationer tillsattes 2015 en arbetsgrupp för att ta fram en långsiktig strategi och struktur för arbetet mot afrofobi. Utredningens rekommendationer går att läsa i Utredningsrapport – Förstudie om Malmö stads arbete mot afrofobi och diskriminering mot personer med afrikansk bakgrund.

Beslutet som nu tagits i Beredningen för demokrati, jämställdhet och mänskliga rättigheter utav Socialdemokraterna och Miljöpartiet med stöd av Sverigedemokraterna utgör inget mindre än en helomvändning. Det är inte bara ett brott mot tidigare utfästelser utan även mot de båda förstnämnda partiernas självpåtagna roll som ”antirasistiska”.

Afrosvenskarnas riksförbund skriver till Malmö kommun och begär svar på varför staden nu frångår sina ambitioner att på ett seriöst sätt bekämpa afrofobi i staden. Skälet som angavs, att staden istället skulle ta ett samlat grepp mot rasism och diskriminering, är en ren förolämpning som partierna i fråga knappast själva tror på vilket bevisas av att staden redan har riktat arbete mot antisemitism och antiziganism.

Afrosvenskarnas riksförbund anser att Malmös afrosvenskar förtjänar ett uppriktigt svar på varför majoriteten i Malmö stad väljer att göra gemensam sak med Sverigedemokraterna och blockera ett fortsatt riktat arbete mot afrofobi i staden. Vi vill att det svaret kommer från den högst ansvarige i kommunen, kommunstyrelsens ordförande, Katrin Stjernfeldt Jammeh.

Recommended Posts

Leave a Comment

Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Not readable? Change text. captcha txt