Afrosvenskarnas riksförbund och Historiska uppmärksammar minnesdag

Minnesdagen för Sveriges avskaffande av den transatlantiska slavhandeln, den 9:e oktober, närmar sig. Afrosvenskarnas riksförbund uppmärksammar den tillsammans med Historiska fredag den 7:e oktober.

Med ett föredrag av Kitimbwa Sabuni och ett samtal med författaren Fanna Ndow Norrby samt forskaren Syna Ouattara ser vi till att ge åminnelsen av det transatlantiska slaveriets avskaffande i Sverige ett värdigt uppmärksammande.

Moderator är Faaid Ali-Nuur, projektledare inom Afrosvenskarnas riksförbund.

Programmet för kvällen är kostnadsfritt.

Boka din plats nu och gör oss sällskap i en väldigt betydelsefull kväll den 7:e oktober!

Hela programmet

7 oktober 2016 Kl. 17:30 – 19:30
Vilken roll spelar Sveriges koloniala arv i vår tid?
Minnesdag för Sveriges avskaffande av den transatlantiska slavhandeln
I år är det 169 år sedan som Sveriges deltagande i den transatlantiska slavhandeln avslutades eftersom den svenska staten friköpte de sista förslavade afrikanerna på kolonin S:t Barthélemy den 9 oktober 1847. Vilken roll spelar Sveriges koloniala arv i vår tid? Vilken plats bör afrosvensk historia ta i framtidens historieskrivning? Vilka frågor och ställningstaganden blir viktiga?

För andra året i följd uppmärksammas dagen till åminnelse av det transatlantiska slaveriets avskaffande i Sverige på Historiska museet.

Kl. 17.30 Föredrag: Evelina Crosby, en förslavad afrikan i Sverige

Ta del av historien om kvinnan Evelina Crosby som startade sitt liv som förslavad i den svenska kolonin på ön S:t Barthelemy i Karibien. Evelina flyttades under sitt liv till så skilda platser som Guyana, Tyskland, England och Honduras, alltid utifrån vad hennes ägare och sedermera arbetsgivare beslöt för henne. Efter ett långt liv gick hon ur tiden på Skeppsta gård i Gnesta. Evelinas och andra förslavade afrikaners historia är berättelser som inte hittat sin plats ännu i den officiella svenska historieskrivningen. Med Kitimbwa Sabuni, talesperson Afrosvenskarnas riksförbund

Kl. 18.30 Samtal: Vilken plats bör afrosvensk historia ta i framtidens historieskrivning?

Det finns ett motstånd till att betrakta svarthet som en del av en historisk svensk identitet. Vad beror det på och hur tar det sitt uttryck i historieböcker och på museer? Vilken roll spelar Sveriges koloniala arv i vår tid? Vilken plats bör afrosvensk historia ta i framtidens historieskrivning?

Medverkande: Syna Ouattara, forskare i socialantropologi vid Göteborgs universitet, Fanna Ndow Norrby, författare. Moderator: Faaid Ali-Nuur, Afrosvenskarnas riksförbund

Recommended Posts

Leave a Comment

Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Not readable? Change text. captcha txt